5 elements al Feng Shui

Els cinc elements i les seves lleis són els components bàsics de tot allò que existeix i tota manifestació. De cadascun d’ells i de la seva interacció, sorgeix tot allò que compon l’Univers. Els trobem presents en objectes, formes i colors, però les seves manifestacions no són només físiques, sinó que també formen les forces i energies que es troben darrere de tot esdeveniment i també en la matèria intangible.

PLANTES

Feng Shui clàssic, harmonització element Fusta, plantes en un habitatge. Hem de considerar com la vegetació ens influeix a l’exterior ia l’interior del nostre habitatge. El Chi, l’energia vital, entra al voltant del nostre habitatge des d’un radi de 360º, si cuidem amb harmonia el nostre jardí, ens assegurarem que quan entra el Chi a casa nostra, passa a través d’un espai verd de vibració elevada, i aquest Chi entra tant a l’habitatge com a les nostres vides. Les plantes ens connecten amb el nostre estat intern de salut, harmonia i vitalitat. En introduir plantes vives a zones lluminoses a l’interior de la casa, la sensació d’estar connectats amb la bellesa i els ritmes de la natura augmenta i ens fa sentir amb benestar. Al Feng Shui clàssic de l’escola Pa Chai (Ba Zhai), la qualitat de la prosperitat i de l’harmonia, es calcula segons la direcció de la façana posterior a l’edifici. Des d´aquest càlcul obtenim les 8 Mansions, on podem identificar a cada Mansió el sector de Prosperitat i el sector d´Harmonia. Per potenciar l’aspecte de la prosperitat i harmonia a les nostres vides, és convenient col·locar en aquests dos sectors plantes verdes vives. Les plantes que són recomanables a l’interior de l’habitatge són les plantes de tija i fulla ascendent que transmeten vitalitat, en forma rodona, ovalada, com el lliri de la pau (Spathiphyllum), Philodendron, Pilea peperomioides, Jade Crassula ovata, White butterfly , Ficus Robusta, Ficus Benjamina, Plectranthus verticillatus, Peperomia, Raphis excelsa, Bambú etc. Desitjo que gaudiu de la Vida que ens aporta el verd de la Natura, l’element Fusta del Feng Shui clàssic.

FOC

Quan parlem de l´element Foc al Feng Shui del paisatge, ens centrem en les estances de la cuina i del saló. La cuina és un espai potencialment Yin quant a l’aspecte nutricional, però d’expressió Yang per l’activitat i la presència de foc, igual que al saló. El foc és l’element motor de l’espai i de l’habitatge, transmet les qualitats de calor de la llar, unió de la família al voltant del foc i facilita la comunicació ja que es relaciona l’element Foc amb el Cor, amorós. Antigament la família es reunia al voltant del foc, per cuinar, gaudir de la companyia, explicar històries, llegir. Ara ens reunim al voltant del TV o de l’ordinador, i cuinem amb vitroceràmica. Per poc que sigui, alguna cosa ha canviat. Al Feng Shui clàssic es recomana cuinar amb l’element foc, afavorint el ritme de cocció conscient. Al feng shui de la brúixola, escola de les estrelles voladores, l’element foc i les seves qualitats les utilitzem per potenciar, equilibrar o compensar una estada de l’habitatge. L’element Foc es relaciona amb l’orientació sud, amb els colors de la gamma dels vermells, ataronjats, amb les formes triangulars, amb la capacitat d’escalfar i la lluminositat.

AIGUA

L’element Aigua al Feng Shui es relaciona amb els rius, les carreteres, el moviment que ens fa arribar al Chi, l’energia vital i les oportunitats favorables. Cal que l’aigua es mogui sinuosament, sense excés de moviment yang, ni estancament yin. És recomanable que, a l’espai anterior a l’habitatge, anomenat “Ming Tang” creem un espai de jardí amb aigua, un petit estanc, que contingui el Chi abans d’entrar a la casa, i en entrar nodreix el seu interior. A l’escola de la Brúixola Estrelles voladores, utilitzem l’element Aigua per potenciar o debilitar una estrella voladora (camp electromagnètic o qualitat energètica que entra a la vivenda, segons les 24 direccions). L’element Aigua el podem col·locar a l’exterior de l’habitatge a la ubicació i direcció precisa segons el càlcul, en forma de font, d’estanc, de piscina natural, o el podem col·locar dins de l’habitatge en forma d’aquari. Perquè s’activi l’efecte de l’element Aigua cal una massa d’aigua que permeti, amb el moviment del vent, l’ondulació de la superfície de l’aigua. El camp electromagnètic entra de l’exterior al centre de la casa en un pla horitzontal, i es mou sobre la superfície de l’aigua, no funciona si és una font en forma de cascada sense que l’aigua s’acumuli en una base que la contingui, no cal una cascada, simplement l’aigua en moviment horitzontal. Quan utilitzem a l’interior un aquari, l’aquari ha d’estar obert a la superfície, l’aigua es mou amb una bomba insonora. Antigament, s’hi col·locaven peixos perquè l’aigua es mantingués neta i en moviment. L’element Aigua a Feng Shui està connectat amb el planeta Mercuri, amb l’estació de l’hivern, l’orgue dels ronyons, l’emoció positiva de la confiança.

TERRA Segons el feng shui clàssic, cada patró del Chi, de l’energia vital, es classifica segons un element. Els patrons d’energia es veuen al nostre entorn paisatgístic: la forma de les muntanyes i els rius. A l’entorn urbà: la forma dels edificis. Quan parlem dels 5 Elements del Feng Shui del paisatge, observem 5 tipologies de paisatge i de forma de les muntanyes. Dels 5 Elements, l’element Terra es manifesta amb les formes de muntanya horitzontals i planes, l’element Metall s’expressa amb les formes de muntanyes arrodonides, l’element Aigua es manifesta amb la forma de les muntanyes amb ondulacions, l’element Fusta s’expressa amb muntanyes de forma rectangular vertical i l’element Foc es manifesta amb muntanyes de forma triangular. Cada paisatge té la seva energia particular i segons el Feng Shui clàssic influeix als habitants del lloc. Quan parlem de l’element Terra al Feng Shui clàssic a l’exterior de l’habitatge, estem parlant d’un habitatge que transmeti estabilitat i solidesa, que s’assenta al terreny i que a la part posterior trobem un bon suport, bé del paisatge, topografia , o de l’edifici que trobem a la façana posterior de casa nostra, que proporcioni la sensació de suport als membres de la família. A l´interior de l´habitatge, on necessitem potenciar l´element Terra, necessitarem elements decoratius d´argila, materials de terra, també geodes, pedres minerals de gran proporció que irradien una qualitat energètica favorable. Colors de la gamma dels terres, groc càlid, ocres, marrons, i les formes quadrades. Al Feng Shui de la brúixola, escola de les estrelles voladores, l’element Terra i les seves qualitats les utilitzem per potenciar, equilibrar o compensar una estada de l’habitatge. L’element Terra es relaciona amb l’orientació centre, sud-oest i nord-est, amb l’estació de finals de l’estiu, amb la capacitat de nodrir, recolzar, acumular i la qualitat de l’estabilitat i l’equilibri.

METALL Quan parlem dels Cinc elements, parlem de les forces naturals a l’Univers. El gir de la Terra al voltant del Sol i segons la Terra és més a prop de cada planeta, genera els 5 Elements. Cada element està relacionat amb un planeta: Aigua-Mercuri, Fusta-Júpiter, Foc-Mart, Terra-Saturn, Metall-Venus. Cada element està vinculat a la resta d’elements a través del cicle generador, el cicle debilitador i el cicle de control. L´equilibri dels 5 elements depèn d´aplicar correctament el feng shui clàssic. Quan parlem de l’element Metall al Feng Shui del paisatge, estem parlant de formes circulars, esfèriques, cúpules, formes que permeten concentrar al centre l’energia, en un moviment centrípet. Al Feng Shui de la brúixola, escola Pa Chai i escola de les Estrelles voladores, l’element metall i les seves qualitats les utilitzem per potenciar, equilibrar o compensar una estada de l’habitatge. L’element Metall es relaciona amb l’orientació oest i nord-oest, amb els colors gris, daurat, platejat, colors metal·litzats, brillants, amb les formes circulars, semicercles, esfèriques, amb l’estació de la tardor, amb l’òrgan del pulmó i l’intestí gruixut, amb la capacitat de concentrar, purificar i transformar. Diferents models constructius manifesten els 5 elements, la imatge del post és un projecte que vaig fer amb Feng Shui clàssic i geometria sagrada, un espai creatiu per meditar i realitzar activitats de creixement personal. La forma expressa l’element Metall.

Deixeu un comentari