REFORMA DE VIVIENDES SOSTENIBLES

REFORMA DE VIVIENDES SOSTENIBLES

GIRONA

Reforma de casa amb arquitectura sostenible, Feng Shui clàssic, geobiologia i salut de l'hàbitat.