BRÚJULA GEOMÁNTICA ALICIA CASTAN ESTUDIO FENG SHUI

El Feng Shui Clàssic

El Feng Shui es defineix com l´art d´estar en harmonia amb el món que ens envolta i amb un mateix. Es basa en l´observació de la natura, en les transformacions cícliques en el temps i en l´estructura bàsica present en totes les formes naturals.

El Feng Shui és una ciència que abraça totes les àrees vivencials de les persones, amb l´objectiu de millorar el benestar, la salut i la prosperitat de les persones que conviuen a un espai o hàbitat.

Cada dia hi ha més persones i professionals que tenim interès en viure, treballar i compartir d’una manera sana que ens permeti descansar i activar el millor potencial que està en tots nosaltres. La possibilitat de viure i treballar compartint i intercanviant de forma harmònica permet una vida més plena i rica a nivell personal, familiar i de grup.

Ara ja som conscients de la importància del lloc que habitem, podem sentir si l´espai ens permet ser nosaltres mateixos, si ens aporta vitalitat o, al contrari, observar si ens sentim esgotats i/o estancats.

El Feng Shui clàssic, s’ha mantingut viu en la tradició xinesa a través del temps i realitza l’anàlisi del que s’anomena “Les Tres Esferes”: l’esfera Terrestre, l’Esfera Humana i l’Esfera Celeste.

Per a això, integra en el seu cos d’ensenyament, ciències i mètodes com la Geobiologia, la Geografia, la Medicina, la Biologia, la Física, les Matemàtiques, l’Astronomia … A través de les diferents ciències observa, analitza i descobreix com és la relació que pot tenir un ésser humà amb l’entorn que l’envolta, desenvolupant els càlculs geomàntics i sent capaç d´establir els patrons d’interrelació fenomènica del món natural.

El Feng Shui clàssic entén a l’Ésser humà, entén a la Natura, i és capaç de crear vincles entre tots dos que potenciïn aspectes que són necessaris per a tots nosaltres: aspectes d’estabilitat i centrament, de suport, de claredat mental, de projecció, de capacitat de veure i aprofitar el moment d´actuar, de creativitat i de potenciar les habilitats personals.

En definitiva, el Feng Shui clàssic potencia aquests quatre aspectes principals: la salut, la prosperitat, la comunicació en les relacions i l´harmonia amb un mateix.

La meva missió és acompanyar-te a convertir la teva llar i lloc de treball en un espai saludable, sostenible i pròsper, a través de la ciència del Feng Shui clàssic. Viure i treballar en un espai que t´aporti equilibri, benestar i abundància és la teva decisió. Els mètodes clàssics que utilitzo per realitzar un estudi de Feng Shui, provenen de l’anomenada Escola de el Paisatge o “Tu Li”, escola de la Brúixola “Pa Chai” i de l’Escola Xuan Kong o “estrella voladora”, la forma més clàssica, profunda i tradicional del Feng Shui.

La meva experiència com a arquitecta i especialista en sostenibilitat i en Feng Shui clàssic em permet tenir una visió àmplia, tècnica i holística de cadascun dels projectes i espais en els que realitzo un estudi de Feng Shui clàssic, obtenint un resultat harmònic, bell i conscient de les necessitats del client, per a les diferents finalitats socials, empresarials o personals. L´objectiu és aportar beneficis i ajudar-vos a assolir els vostres objectius, millorar el benestar, desbloquejar elements d´estancament, i permetre que els aspectes vitals flueixin favorablement.

Beneficis de l’ús del Feng Shui Clàssic en habitatges: •Optimització de la distribució en fase de Projecte o en obra acabada. •Potenciació de cada espai en relació al seu ús. •Creació d’espais amb un alt nivell de vitalitat i salut. •Millora del descans i la reparació cel·lular. •Augment de la capacitat de concentració i el desenvolupament creatiu. •Millora de les relacions familiars i la comunicació interpersonal. •Potenciació dels aspectes i espais favorables i compensació dels espais desfavorables.

També, quan el Feng Shui intervé en el disseny d´un local comercial o seu empresarial, permet la comprensió del seu entorn i de les energies que l´afecten, a fi de potenciar els diferents aspectes i les oportunitats que apareixen, així com aconseguir una òptima harmonització entre les persones, les seves potencialitats i l’espai que els envolta.

Es plantegen com a objectius: •Potenciar la imatge corporativa. •Determinar les tendències de l´espai, les seves potencialitats i els seus punts febles. •Potenciar la relació de l´espai amb els seus usuaris i capacitats personals. •Millorar la distribució de les mercaderies i els seus fluxos. •Facilitar la interrelació humana i la comunicació. •Crear espais saludables i harmònics per als directius i empleats. •Afavorir el rendiment i l´expansió. •Potenciació de cada espai en relació al seu ús. •Potenciació dels aspectes i espais favorables i compensació dels espais desfavorables.

En aquest article us comparteixo alguns del projectes de Feng Shui clàssic amb interiorisme que he realitzat en negocis de retail.

Realitzo estudis de Feng Shui clàssic per a particulars als seus habitatges, amb la finalitat d´aconseguir espais que us nodreixin i tinguin ànima, així com en espais comercials i empresarials, on treballo la potenciació individual, l’harmonia conjunta i l´increment del rendiment, tant en fases de construcció com en espais ja habitats en ambdós casos.

Realitzo formacions de Feng Shui clàssic en el Col·legi d´arquitectes de Barcelona, en el Col·legi d´arquitectes de Girona i en el Parc Tecnològic de Girona i en diferents escoles. També assessoro a arquitectes i a despatxos d´arquitectura en el desenvolupament dels seus projectes, treballant conjuntament amb les diferents disciplines que intervenen en un projecte complert, harmònic i conscient.

Alícia Castan Masip Arquitecta, formadora i consultora en Feng Shui clàssic, Sostenibilitat i Salut de l´hàbitat.

Deixeu un comentari