Geobiologia i Radiestesia

Per què fer un curs de Geobiologia? Saps si vius en una casa sana? En un entorn de treball sa? Saps si l´esgotament, l´insomni, la falta d´energia que sents provenen del subsol de la teva casa? Les alteracions geològiques provoquen distorsions en el camp magnètic terrestre. El nivell de radioactivitat ambiental i el camp magnètic natural augmenta, disminueix o s’altera per la presència d’aigües subterrànies, falles geològiques, fractures del terreny, àrees de contacte entre diferents tipus de materials, coves, jaciments metal·lífers, gas radó, així com les xarxes electromagnètiques de Hartmann i Curry. Aquestes alteracions geològiques generen un camp electromagnètic que ascendeix verticalment fins arribar als nostres habitatges. Aquests camps electromagnètics, al llarg del temps, generen un impacte nociu al nostre cos, podent-se desenvolupar o agreujar diferents malalties, com insomni, sensació d´esgotament, falta d´energia, nerviosisme, fins a Síndrome de fatiga crònica i diferents tipus de Càncer entre altres.

LA RADIESTESIA

La Radioestèsia és una paraula construïda a partir de dos termes del llatí radium: ‘radiació’ i del grec aesthesia ‘percepció pels sentits’ o ‘capacitat de sentir’ (de aesthesis: ‘percepció’). La radioestèsia és la sensibilitat de captar les radiacions mitjançant instruments com el pèndul i les varetes. És una facultat innata en tots els sers vius. La radioestèsia en la seva variant tradicional de recerca d’aigües subterrànies és una pràctica duta a terme des de fa almenys 4500 anys. A qui practicava la radioestèsia se´ls anomenava zahories. Altres usos de la radioestèsia son la teràpia i diagnòstics terapèutics. El curs d Geobiologia està orientat a aprendre la geobiologia i la radioestèsia per poder detectar les geopaties del nostre habitatge, d´un edifici, d´un terreny o d´un espai concret, i aprendre les accions a realitzar per minimitzar els seus efectes. Aprendre a detectar i minimitzar les geopaties dels nostres habitatges i espais de treball és essencial per evitar malalties, dormir de manera regeneradora, treballar amb salut i poder viure amb vitalitat. En un habitatge ja construït, sempre es pot intervenir per eliminar o compensar les alteracions que aquest pugui tenir. Millorant substancialment la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

ELECTROMAGNETISME

Altres aspectes que tenim en compte en l´Estudi de Geobiologia son les radiacions provocades per la nova tecnologia, ones electromagnètiques generades normalment a través dels aparells i antenes de telefonia mòbil, WiFi, WiMax, telèfons sense fil DECT, televisió digital terrestre (TDT), radars. Els camps electromagnètics d’instal·lacions elèctriques, línies d´alta i mitja tensió, transformadors urbans, i camps elèctrics i magnètics de l´interior de la casa. Gas Radó i determinats materials de construcció com basalts o granits, tòxics i gasos, com pintures, vernissos, plàstics, fustes tractades químicament i altres elements sintètics. Quan es vol millorar la salut d’un habitatge, tant en nova construcció com en edificis ja construïts, és important tenir en compte aquests punts, ja que així evitarem molts problemes futurs que poden afectar a la salut dels membres de la família. Quan vivim en una casa sana respirem i gaudim salut en tots els sentits!

HABITATGE

Quan detectem una geopatia en el nostre habitatge, hem d´aplicar les diferents cures per minimitzar el seu efecte en la salut dels membres de la família. Us explico algunes de les cures, que veurem en detall en el curs de Geobiologia. -El més important és sortir de la ubicació de la Geopatia, en especial el llit, cadira de treball, i llocs de llarga permanència. -Punxar la geopatia a l´exterior de la casa amb un tub vuit d´acer inoxidable o acer galvanitzat de 5cm de diàmetre i 1m de llargada en un punt determinat, o punxant i girant canyes el bambú en uns punts i direcció concreta. -Per neutralitzar l´aigua carregada electromagnèticament, es col·loca una malla metàl·lica al terra o sota el somier del llit i la derivem a terra. Cal una bona toma terra de l´habitatge. -Podeu col·locar tres dodecaedres en punts específics de la sala afectada. -La geometria sagrada tradicional, ens permet crear un camp energètic d´alta qualitat biòtica, que ens fa sintonitzar amb ell, en lloc del camp vibracional de la geopatia. Totes aquestes cures son valuoses, cadascuna segons cada cas, la primera és la més valuosa de totes. Sabem que la salut és un do extraordinari, cuidem-la

GEOMETRIA SAGRADA TRADICIONAL Una de les tècniques per harmonitzar un habitatge sotmès a geopaties, és el llegat de la geometria sagrada tradicional. En el curs de Geobiologia, comentaré aquesta tècnica valuosa que ens permet pujar la vibració biòtica d´una casa construïda, o aplicar-la en el disseny d´una de nova construcció. Tècnica segons les investigacions de Raymond Montercy. EL SOL Els ritmes del nostre planeta estan en estreta relació amb els cossos celestes. LA TERRA Les xarxes naturals electromagnètiques que envolten el globus terraqui. EL QUADRILATER SOLSTICIAL El quadrilàter solsticial és un harmonitzador energètic, base de la construcció dels temples. EL RITME SOLAR EN LA LATITUD D´UN LLOC La unió de la informació Celeste i Terrestre del lloc.

AJUDES PER EXPOSICIONS GEOPÀTIQUES Ajudes per millorar la salut per persones exposades a Geopaties. Es recomana a la nit desconnectar tots els aparells elèctrics dels dormitoris i la internet, wifi. El despertador es recomana amb piles, no el despertador del mòbil. També es desconnecten altres aparells elèctrics de la casa que es puguin desconnectar durant la nit. Podem ajudar a les persones que han estat sotmeses a l´afectació de geopaties, se´ls recomana prendre les Flors de Califòrnia, Yarrow Environmental Solution, incrementa la vitalitat del cos energètic i de les forces vitals. Abans i després de realitzar un estudi de Geobiologia prendre les Flors de Califòrnia. Després de realitzar un estudi de Geobiologia, fer un bany amb sal, una dutxa amb sal, o banyar-te al mar. Al realitzar un estudi de geobiologia podem portar a sobre una pedra o penjoll de la pedra Shunguita o Ull de tigre. Us desitjo una bona pràctica de Geobiologia!

Deixeu un comentari