Localitzacio d’un solar per un edifici sa

Avui us comparteixo els criteris favorables per escollir un Solar Sa on construir el vostre habitatge. Tenint en compte els criteris que us explicaré ecològics i de sostenibilitat respectuosos amb el medi ambient, amb un disseny harmònic amb la natura, sensible a la bellesa, i sabent que les persones son la part més important de l ́arquitectura, s ‘aconsegueix edificis i habitatges agradables, projectes de vida que donen benestar i seguretat i que permeten retrobar-se amb un mateix, en un espai de serenitat i salut pels seus habitants.

Qualitats per l´elecció d´un terreny pel vostre projecte.

Bon assolellament, orientat i obert a sud, protegit del nord. L´entorn proper pot ser font d´ombres projectades o d´obstrucció solar, degut a l´orientació o a les alçades dels edificis propers i la distància entre ells. (Mirar post Feng Shui en l´entorn urbanístic).

Topografia adequada, amb una pendent no excessivament pronunciada, per evitar moure en accés la terra i estalviar costos en murs. Pendent suau de nord (cota més alta) a sud (cota més baixa).

Infraestructures:

Proveïment aigua de la xarxa, i/o existència de riu o pou.

Proveïment electricitat o possibilitat d´energies renovables (plaques solars fotovoltaiques, eòlica i hidràulica) per produir electricitat

Xarxa sanejament o possibilitat de depuradora amb tractament biològic de depuració d´aigües residuals.

Connectat a transport públic a menys de 400m.

Proximitat de l´habitatge amb el lloc de treball, per minimitzar en el desplaçament la contaminació, la despesa de temps i la despesa econòmica.

Proximitat de serveis o crear serveis compartits i espais de trobada (serveis d´educació, salut, relacions humanes), això genera una economia d´espai i de recursos, i permet crear espais d´intercanvi i comunicació tan necessaris per la salut i equilibri de les persones.

Proximitat de zones verdes. La vegetació te una funció especialment important per la seva capacitat d’absorbir el CO2 , produir oxigen i millorar la higrometria de l´ambient.

Minimitzar l´eliminació de vegetació existent al solar, aprofitar-la i compensar-la, fent un estudi de Permacultura de la vegetació existent i estudiar quina vegetació podem introduir. El Forest garden per transformar el terreny al voltant de l´ahbitatge o edifici en un bosc-jardí comestible, d´aliments sostenibles, saludables i ecològics.

Entorn sense molèsties acústiques, olfactives, electromagnètiques o relacionades amb contaminació de l´aire.

Distàncies mínimes a torre de mitja i alta tensió, antena i repetidors de telefonia i estesa elèctrica ferroviària. De les torres d´alta tensió ens haurem de separar 250 metres a sud, 200 metres a est i oest i 112 metres a nord. De les torres de mitja tensió ens haurem de separar 40 metres.

Feng Shui del terreny (veure el Post dels 5 Arquetips en l´entorn urbanístic):

Els 5 Arquetips del Feng Shui Clàssic. La situació ideal serà tenir un bon suport darrera de l´habitatge a nord (arquetip tortuga-estabilitat), una gran apertura visual davant de l´ahbitatge a sud (arquetip au fènix-projecció i claredat), una protecció baixa en la topografia a oest (arquetip tigre-discerniment i reflexió) i una protecció mig-alta a est (arquetip drac moviment i creativitat) (orientacions des de l´interior de l´habitatge mirant a sud). Evitar elements amb angles igual o inferiors a 90 graus dirigits al terreny, i evitar elements de baixa qualitat biòtica dirigits o a prop del terreny.

Qualitat del sòl:

Geologia, geobiologia. . Caldrà un estudi geològic per saber a quina profunditat trobem el sòl ferm on recolzar la fonamentació de l´habitatge o edifici. Caldrà un estudi de geobiologia per detectar i ubicar les possibles geopaties del subsol: creuaments de la xarxa geomagnètica Hartmann, creuaments de la xarxa geomagnètica Curry, circulació d´aigua subterrània, aigua subterrània contaminada elèctricament, canvi de material geològic, falles, esquerdes, fissures, cavitat subterrània i gas radó. Un cop detectades en el terreny es dissenyarà l´habitatge o edifici fora de les alteracions geobiològiques, i respecte a les xarxes electromagnètiques, s´ubicarà la posició dels espais de llarga permanència (llit del dormitori i l´estudi o lloc de treball) fora dels creuament electromagnètics superposats de Hartman i Curry.

És valuós tenir tots aquests paràmetres en compte per dissenyar el vostra habitatge, edifici o projecte de vida per obtenir un espai saludable per l’ésser humà i pel planeta.

Com sempre serà un plaer ajudar-vos en el vostre Projecte de Vida.

Deixeu un comentari