Els cinc arquetips del Feng Shui Classic

Las personas que habitan hogaes que incorporan el Feng Shui viven de una forma más armónica, con más salud y mejor entendimiento entre los miembros de la casa.

Es espacio se convierte en una prolongación de sus habitantes, en una segunda piel, que los protege y los nutre.

n aquest post us explico els cinc Arquetips del Feng Shui Clàssic de escola del Paisatge “Ti Li”.

Els cinc arquetips, o animals celestes es manifesten a l´interior de l´habitatge i a l´entorn urbanístic de l´edifici on vivim i on treballem. En aquest post explicaré com es manifesten els 5 arquetips a l´interior de l´habitatge. En el proper post explicaré com influeixen els cinc arquetips ubicats a l´entorn de l´habitatge. Les dos aproximacions dels 5 arquetips, interior i exterior, estan directament interrelacionades i son extremadament útils i efectives.

Els cinc arquetips del Feng Shui Clàssic prenen el nom dels cinc animals que antigament i actualment expressen les qualitats que volem potenciar en l´habitatge i en les nostres vides. Els cinc arquetips son: l´arquetip de la tortuga, l´arquetip de l´au fènix, l´arquetip del tigre, l´arquetip del drac i l´arquetip de la serp. Hem de considerar sempre que son arquetips, per la qual cosa expressen un conjunt de qualitats personals intrínseques, de manera que esdevenen símbol i model original d’aquestes.

Significat dels arquetips a nivell psicològic

SERP-CENTRE: representa el jo soc, la consciència d´un mateix, la estabilitat i la confiança. TORTUGA-ESQUENA: representa la força biològica primària, la fortalesa personal, el suport, la consciència dels meus orígens. FENIX-FRONT: representa la claredat de la ment, les fites i objectius a la vida. La manifestació de la realització personal. DRAC-ESQUERRA: representa les pròpies habilitats personals. La creativitat, el moviment i el desenvolupament cap a la consecució de les fites. TIGRE-DRETA: capacitat de reflexió, discerniment i anàlisi. La recapitulació i el plantejament de noves estratègies.

Significat dels arquetips a nivell físic arquitectura interior

SERP-CENTRE: estabilitat, centrament, centre de l´habitatge estable. Mobiliari on ens ubiquem estable. Cadira i silló estable, cap element de pes ni afilat penjat a sobre del cap. TORTUGA-ESQUENA: necessitat de protecció, murs, parets sense finestres ni portes, darrera de la nostra ubicació. FENIX-FRONT: apertura, espaiositat i projecció. Finestra amb espai obert, espai lliure i lluminós davant nostre. DRAC-ESQUERRA: elevació, moviment, preponderància del yang. Verticalitat. Llum de peu, planta verda de fulles ascendents, moble alt. A l’esquerra de la nostra ubicació. TIGRE-DRETA: quietud, tranquil·litat, preponderància del yin. Horitzontalitat. Taula baixa, moble baix, estora. A la dreta de la nostra ubicació.

Animales celestes

En relació als arquetips del Feng Shui Clàssic a l´interior de la casa, per integrar aquestes qualitats en nosaltres i en les nostres vides, caldrà potenciar a cada sala i habitació els 5 arquetips. Des de la ubicació de la persona, allà on estigui asseguda, caldrà un element de protecció i estabilitat en l´espai posterior (esquena), davant de la persona un espai obert, lluminós, que permeti la projecció de futur, un element baix i estable a la dreta de la persona (qualitat que ascendeix de la terra), i un element alt, dinàmic a l´esquerra de la persona (qualitat que descendeix de la volta celeste), i en el centre l´estabilitat, la connexió Cel-Terra (canal central, connexió cap-columna-sacre).

Allà on passem temps, al llit dormint, asseguts, sofà, silló, cadira de treball, etc. tindrem sempre en compte col·locar els arquetips en harmonia. Les qualitats físiques i la ona de forma energètica que generen, permetran integrar en nosaltres les qualitats harmòniques i equilibrades dels arquetips, com a expressió de les nostres qualitats intrínseques en equilibri i harmonia, i ens ajudaran a viure amb més claredat, estabilitat, harmonia, discerniment i capacitat d´aconseguir les fites que ens proposem.

Cada moviment de cada moble, quadre i element decoratiu del nostre habitatge expressa un moviment en la nostra estructura vital, és similar a fer acupuntura a l´espai on vivim o on treballem, per aquesta raó cal fer els canvis a l´interior de l´habitatge amb coneixement i consciència de cada acció.

Deixeu un comentari